วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

การเริ่มสนทนา

บทที่ 7 การเริ่มสนทนา

(Starting a Conversation)

หลังจากคู่สนทนาทั้งสองฝ่ายได้ทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็สามารถเริ่มสนทนาได้โดยชวนอีกฝ่ายหนึ่งคุยในเรื่องทั่วๆไปที่ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา การเมือง ความเชื่อส่วนตัว ตัวอย่างของหัวเรื่องที่สามารถใช้เริ่มการสนทนาและคำถามสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

1) ดินฟ้าอากาศ

   • What is the weather like in เมือง/ประเทศ?
   • What was the weather like when you left Boston?
   • What’s the weather been like in San Francisco?
   • How do you like today’s weather?
   • The weather’s been great today, don’t you think?
   • So, how was the weather in Tokyo?
   • Is the weather always like this?
   • Isn’t this weather terrible/wonderful?

2) การเดินทาง/เที่ยวบิน

   • How was your flight?
   • Did you have a good trip?
   • Where are you travelling to?
   • Where are you off to next?
   • Have you ever been to Taiwan?
   • Have you ever visited Paris?

3) การมาเยือน

   • Is this your first visit to เมือง/ประเทศ?
   • Have you been to เมือง/ประเทศ before?
   • How long have you been here?
   • When did you arrive?
   • How long are you staying?
   • How long are you going to be here?
   • How long are you planning to stay?

4) บ้านเกิดเมืองนอน

   • So, where do you live?
   • Which part of เมือง/ประเทศ are you from?
   • Whereabouts in เมือง/ประเทศ do you live?
   • Whereabouts is that?
   • Do you live in เมือง?

5) ครอบครัว

   • Are you married?
   • Is/Are your wife/children with you here?
   • Do you have any family?
   • How many children/kids do you have?
   • How old are they?

6) การงาน

   • What do you do?
   • What’s your job?
   • Who do you work for?
   • What do they do?
   • Where are you based?
   • And what exactly do you do?
   • How long have you been (working) there?

7) งานอดิเรก/กีฬา

   • So, what do you do in your spare time?
   • Are you interested in painting/football?
   • Do you play golf?

8) ที่พัก

   • Where are you staying?
   • Is it comfortable?
   • How is your hotel?

สถานการณ์ตัวอย่างในการเริ่มต้นการสนทนา

  • A : What is the weather like in Bangkok?

B : Oh, it’s hot and humid but it’s nice in December.

  • A : How was your flight?

B : It was a bit bumpy. Other than that it was all right.

  • A : When did you arrive?

B : I just came in last night.

  • A : So, where do you live?

B : I live in Los Angeles.

  • A : What do you do?

B : I’m an computer analyst.

  • A : So, what do you do in your spare time?

B : I like to read and play sports.

A : What kind of sport?

B : Tennis, basketball and bowling.

  • A : Where are you staying?

B : At the Hilton.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น