วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตำแหน่งของคำบุพบท (POSITION OF PREPOSITIONS)


1.4 ตำแหน่งของคำบุพบท (POSITION OF PREPOSITIONS)

โดยที่คำบุพบทเป็นคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามคำหนึ่งกับคำนามคำอื่นๆในประโยค คำบุพบทจึงมักอยู่ระหว่างคำนามคำแรกและคำนามอื่นๆ เช่น

Jon is going to the beach.
Catalina is west of L.A.
We host this dinner in return to the one you hosted for us last month.

หรืออาจจะอยู่ท้ายประโยคโดยอยู่ข้างหลังคำกริยา (ส่วนมากจะเป็นคำบุพบทเดี่ยว) เช่น

What is Steve looking for?
This is the book the teacher told us about.
She has no one to talk to.

CONVERSATION 1
A: Let's go to San Diego next week.
B: Is it south of L.A.?
A: Yes. It's the place I once told you about.

CONVERSATION 2
A: Do you want to go to San Diego?
B: It's north of Baja, isn't it?
A: Right. It's where we usually hear Scott talks about.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น